نویسنده = لیلا جمالزاده
بررسی اثرات ضد التهابی مشتق جدید تیازولیدینون در سلولهای RAW 264.7 تحریک شده با LPS

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 282-290

مهرناز رضایی؛ حسین غفوری؛ لیلا جمالزاده؛ محمود رضا آقامعالی؛ اسداله محمدی