نویسنده = فاطمه دهقان نیری
بررسی اثرات ضد باکتری و ضد قارچی نانوذرات نقره حاصل از عصاره آبی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 16-26

فاطمه دهقان نیری؛ مریم میرحسینی؛ سودابه مفاخری؛ محمد مهدی ضرابی


بررسی بیان ژن‌های عوامل رونویسی MADS-box موثر در تشکیل گل در زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 488-499

سونیا جدیر؛ فاطمه دهقان نیری