نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی، گروه بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه

3 گروه بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

4 گروف بیوقیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

5 عضو هیات علمی گروه نانوتکنولوژی و مهندسی بافت- مرکز تحقیقات فن آوری بن یاخته- تهران- ایران.

6 مرکز تحقیقات فن آوری بن یاخته، تهران ، ایران

چکیده

میکرو RNA های گردشی به عنوان بیومارکرهایی جدید جهت تشخیص و حتی پیش‌آگاهی سرطان مطرح شده‌اند. استفاده از این مولکول‌ها علاوه بر تشخیص زودهنگام و به ‌موقع پیش از متاستاز، بدلیل امکان دستیابی غیرتهاجمی ، موجب کاهش آسیب‌های وارد شده به بیمار خواهند‌شد. در این مطالعه، بیوسنسوری جهت جداسازی و شناسایی میکروRNAهای گردشی خون در بستر میکروفلوئیدیک طراحی شده است. انتخاب بر پایه تحقیقات گذشته مبنی بر دخالت دو میکروRNA (miR-21 وmiR-486) در ایجاد و گسترش سرطان ریه و همچنین استفاده به عنوان بیومارکر تشخیصی، انجام شده است.
در این سیستم بر روی چیپ میکروفلوئیدیک، با استفاده از کاوشگر گیرنده (DNA تک رشته) که بوسیله لینکر GPTMS بر روی سطح PDMS تثبیت شده، جداسازی میکروRNA انجام شد. با اتصال میکروRNA به این پروب، پروب دوم که DNA بیوتینه مکمل بخش بالایی میکروRNA است به آن متصل شده و ساختار ساندویچی ایجاد می‌کند. در نهایت میکروRNA به دام افتاده میان دو کاوشگر بوسیله استرپتاویدین متصل به FITC تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Surface modification in microfluidic platform to miR-21 and miR-486 detection from lung cancer cell

نویسندگان [English]

  • abdollah Allahverdi 1
  • Hossein Naderi-Manesh 2
  • ٍElham Keshavarz 3
  • mosslim sedghi 4
  • Alireza Naderi Sohi 5
  • fatemeh kouhkan 6

1 assistant Professor, Biophysics Group, Tarbiat Modares University

2 professor

3 Department of biophysics, Faulty of biological sciences, Tarbiat Modares University,

4 Department of Biophysics, Faculty of Biological sciences, Tarbiat Modares University

5 Faculty member/ Stem Cell Technology Research Center

6 Stem Cell Technology Research Center

چکیده [English]

Circulating miRNAs have also been proposed as novel biomarkers for early diagnosis and even prognosis of cancer. Due to the non-invasive access, in addition to before metastase early detection, the use of these molecules can reduced injuries of patients. In this study, the biosensor was designed to isolate circulating mi RNAs by microfluidic system. The design was based on the isolation of two miRNAs (miR-21 and miR-486), which have been described in papers as miRNAs with potential to diagnosis of lung cancer.
In this system, miRNA isolation is performed using a capture probe (single-strand DNA), immobilized by GPTMS linker on PDMS surface. By attaching of microRNA to this probe, the second probe that was biotinilated DNA complement to upper portion of microRNA, attaches to it and creates a sandwich structure. Eventually, trapped microRNA between two probes was detected by FITC- streptavidin. miRNA has been visualized under IX81 Olympus florescent microscope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • miRNA
  • Lung cancer
  • early cancer diagnostic
  • microfluidic