بیولوژی سلولی
1. تأثیر سه داروی ضدسرطان برتزومیب، پاکلیتاکسل و لاپاتینیب بر بنیادینگی و میزان آنوپلوییدی در سلول‌های بنیادی جنینی انسانی

نازنین خادمی؛ شیرین فریور؛ مسعود بذرگر؛ سیده نفیسه حسنی؛ نجمه سادات مسعودی؛ فاطمه خرازی توکل؛ نیوشا حق پرست؛ مهران رضائی لاریجانی؛ پرناز برجیان بروجنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1399

چکیده
  ایجاد آنوپلوییدی طی کشت آزمایشگاهی، یکی از موانع کاربرد سلول‌های بنیادی جنینی انسانی (hESCs) است. گزارش‌هایی مبنی بر حساسیت بیشتر سلول‌های آنوپلویید به برخی داروهای ضدسرطان و احتمال کاهش میزان آنوپلوییدی وجود دارد. hESC موزاییک با مخلوط کردن hESCs دارای تریزومی هم‌زمان 12 و 17 با hESCs طبیعی حاصل و تأثیر سه داروی ضدسرطان (برتزومیب، پاکلیتاکسل ...  بیشتر