میکروبیولوژی
1. بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و فعالیت باکتری‌های تجزیه کننده نفت در فرایند زیست‌پالایی

سوما نریمانی؛ عیدی بازگیر؛ حسین میرزایی نجفقلی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 91-99

چکیده
  مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی شهرستان پلدختر یکی از مراکز مهم انتقال نفت است که فرسودگی خطوط انتقالی سبب آلودگی خاک و آب این منطقه شده است. با توجه به ضرورت تحقیقات جهت زیست پالایی در این منطقه، گونههای باکتریایی از نواحی آلوده جداسازی و شناسایی شدند. هدف از این پژوهش بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و برازش باکتری های تجزیه کننده نفت است.در ...  بیشتر

2. سازش پذیری برخی از گونه های قارچ تریکودرما (Trichoderma) به آلودگی نفتی

فریبا محسن زاده؛ دوستمراد ظفری؛ بهاره نوری صفا

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 321-330

چکیده
  امروزه با توجه به افزایش استفاده از نفت و فرآورده های نفتی، آلودگی نفتی از بزرگترین آلودگی های زیست محیطی است. میکروارگانیسم های موجود در خاک مهم ترین موجوداتی هستند که در نخستین مراحل بروز آلودگی، تحت تأثیر قرار می گیرند و در عین حال می توانند در حذف و تجزیه آن موثر باشند. هدف از این پژوهش بررسی اثر حضور آلاینده های نفتی بر رشد قارچ‌های ...  بیشتر