بیولوژی مولکولی
1. اثر عصاره استونی دانه انار بر بیان پروتئین های β-catenin و E-cadherin در سلول‌های سرطانی PC-3

مجید تفریحی؛ روح الله نخعی سیستانی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 48-58

چکیده
  پروتئین E-cadherin یکی از اعضاء فوق خانواده پروتئین‌های E-cadherin است که بطور عمده در سطح سلول‌های بافت‌های اپیتلیال بیان می‌شود. کاهش بیان این پروتئین‌ علاوه بر تضعیف اتصالات بین سلولی، موجب بروز پدیده Epithelial-mesenchymal transition (EMT) و مهاجرت و متاستاز سلول‌های سرطانی بافت-های اپیتلیال می‌شود. در طب سنتی، از انار (Punica granatum) برای درمان بسیاری از ...  بیشتر