1. امکان سنجی پیریت زدایی از زغالسنگ با استفاده از بیوفلوتاسیون

هادی نقوی؛ عباس سام؛ حسن سالاری

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 430-437

چکیده
  یکی از ناخالصی های همراه زغالسنگ، گوگرد است که به دو صورت آلی و معدنی وجود دارد. میزان گوگرد بیش از حد مجاز در کنسانتره زغالسنگ سبب تولید کک نامرغوب می شود. این کک در کوره های احیا مستقیم ذوب آهن، باعث تولید چدن و فولاد نامرغوب می شود. همچنین وجود گوگرد در زغالسنگ های حرارتی موجب تولید گاز دی اکسید گوگرد می شود که اثرات زیست محیطی نامطلوبی ...  بیشتر