1. بررسی میزان آلودگی میکروبی آبهای سطحی رودخانه هراز

زهرا یعقوب زاده؛ رضا صفری

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 136-144

چکیده
  رودخانه هراز یکی از 3 رودخانه پرآب شمال کشور(استان مازندران) محسوب می شود که از دامنه های شمالی البرز مرکزی منشأ میگیرد و در مسیر خود با عبور از مناطق کشاورزی، ازمیان شهرها و روستاها انواع آلاینده ها را در خود جمع کرده و در نهایت به دریای خزر تخلیه می کند. این مطالعه به منظور بررسی کیفیت میکروبی آبهای سطحی رودخانه هراز و شاخص های میکروبی ...  بیشتر