بیوتکنولوژی
1. اثر پیش تیمار 2,4-D و تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر باززایی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.)

آرزو عزیز خواجه؛ ابراهیم دورانی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 67-75

چکیده
  بدلیل اهمیت و جایگاه گوجه فرنگی در رژیم غذایی انسان، یک سیستم باززایی درون شیشه‌ای تکرار پذیر برای تراریختی ژنتیکی با کاربرد تجاری در آن ضروری است. تقسیم فعال سلولی در زمان تلقیح بافت‌های گیاهی با آگروباکتریوم در موفقیت تراریختی نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارد. برای این منظور در این تحقیق اثر پیش تیمار یک اکسین قوی به همراه چند تیمار ...  بیشتر

2. بررسی اثر متیل جاسمونات، نیترات پتاسیم و موالونیک اسید بر محتوای آرتمیزین در کشت سوسپانسیون سلولی درمنه خزری

ماندانا صمیمی زاد؛ پریسا جنوبی؛ محمدرضا نقوی؛ الیاس آریا کیا؛ بنیامین یزدانی؛ ابوالحسن شاهزاده فاضلی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 152-160

چکیده
  مقدمه: درمنه خزری (Artemisia annua L.) از گیاهان دارویی و معطر خانواده Asteraceae می‌‌‌باشد. اهمیت عمده این گیاه ناشی از حضور لاکتون سزکوئی ترپن اندوپراکسید به نام آرتمیزینین است که علاوه بر خاصیت ضد‌ مالاریایی قادر به از بین بردن انتخابی سلولهای سرطانی می‌باشد.هدف: با توجه به مقدار اندک آرتمیزینین در این گیاه و غیراقتصادی بودن ساخت شیمیایی ...  بیشتر

3. القاء کالوس در گیاه دارویی بابا آدم (Arctium lappa L.)

طیبه سلیمانی؛ مهرناز کیهانفر؛ خسرو پیری؛ طاهره حسنلو

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 252-259

چکیده
  باباآدم، گیاه دارویی با اهمیتی است که حاوی ترکیبات دارویی فراوانی از جمله آرکتین و آرکتیژنین می¬باشد که خواص ضد سرطانی این متابولیت¬های ثانویه شناخته شده است. پیشرفت در روش¬های کشت بافت و باززایی این گیاه در شرایطin vitro به منظور آسان نمودن روش¬های انتقال ژن به این گیاه دارویی بسیار مهم می¬باشد. در این تحقیق، برای کالوس¬زایی ...  بیشتر