1. بررسی نقش HMGB1 در بیماری Cerebral Ischemia و مقایسه داروهای طراحی شده برای مسیر سیگنالی آن

الناز امان زاده؛ حسن محبت کار

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 9-22

چکیده
  سربرال ایشمیا یکی از بیماریهای کشنده مربوط به سلولهای مغزی می‌باشد که در اثر کاهش جریان خون به مغز به صورت جزئی یا کلی اتفاق می‌افتد.این عارضه در اثر ضربه‌ی مغزی پیدا شده و موجب خونریزی و انسداد عروق مغزی و بروز التهاب در مغز شود. که پیشرفت این التهابها کشنده خواهد بود. پروتئین HMGB1 به عنوان یک مولکول سیگنال خارج سلولی در مسیر وقوع این ...  بیشتر