1. شکوفایی جلبکی در شمالغرب‌ دریاچه ارومیه (ایستگاه باری)

رامین مناف فر؛ سمیه قربانی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 115-123

چکیده
  دریاچه ارومیه یکی از دریاچه‌های بسیار شور دنیا می‌باشد که در سالهای اخیر دچار بحران خشکسالی شده است. افزایش شوری آب تا حد اشباع، کاهش شدید تراکم جلبکهای تک سلولی و پر سلولی و همچنین آرتمیا از جمله اثرات این بحران می‌باشد. علی‌رغم شرایط بحرانی حاکم بر دریاچه ارومیه، در تابستان سال 1391 شکوفایی شدید جلبکی در شمالغرب دریاچه ارومیه (ایستگاه ...  بیشتر