میکروبیولوژی
1. سنتز بیولوژیک نانوذرات نقره با استفاده ز عصاره گیاه Dracocephalum kotschyi و بررسی اثرات ضدباکتریایی آن

امیر میرزایی؛ آرزو دست پاک؛ شبنم یعقوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

چکیده
  عفونت‌های بیمارستانی از جمله عفونت‌هایی هستند که امروزه در مراکز درمانی میزان شیوع بالایی دارند. استفاده زیاد و نامناسب از آنتی بیوتیک‌های وسیع الطیف، مقاومت های آنتی بیوتیکی را افزایش داده‌ است. هدف از این مطالعه سنتز بیولوژیک نانوذره نقره با استفاده از عصاره زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi) و بررسی اثرات ضدباکتریایی آن می باشد. در این ...  بیشتر