1. بررسی کمی و کیفی گهرمایه Calendula officinalis L. و اثرات ضد باکتریایی

محمد مقتدر مقتدر؛ حسن سالاری؛ حسین مظفری؛ آرمیتا فرهمند

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 331-339

چکیده
  جهت شناسایی ترکیب‌های ثانویه و بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس گل همیشه بهارCalendula officinalisL.، گل های این گیاه از رویشگاه آن در تیر ماه 1392 از روستایی در استان کرمان جمع آوری شد. نمونه ها تمیز شده و پس از خشک کردن در سایه، اسانس گیری به روش تقطیر با آب انجام شد. ترکیب‌های موجود در اسانس با استفاده از کروماتوگرافی گازی تجزیه‌ای (GC) و گاز کروماتوگراف ...  بیشتر

2. امکان سنجی پیریت زدایی از زغالسنگ با استفاده از بیوفلوتاسیون

هادی نقوی؛ عباس سام؛ حسن سالاری

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 430-437

چکیده
  یکی از ناخالصی های همراه زغالسنگ، گوگرد است که به دو صورت آلی و معدنی وجود دارد. میزان گوگرد بیش از حد مجاز در کنسانتره زغالسنگ سبب تولید کک نامرغوب می شود. این کک در کوره های احیا مستقیم ذوب آهن، باعث تولید چدن و فولاد نامرغوب می شود. همچنین وجود گوگرد در زغالسنگ های حرارتی موجب تولید گاز دی اکسید گوگرد می شود که اثرات زیست محیطی نامطلوبی ...  بیشتر