بیوشیمی
1. بررسی اثرات ضد التهابی مشتق جدید تیازولیدینون در سلولهای RAW 264.7 تحریک شده با LPS

مهرناز رضایی؛ حسین غفوری؛ لیلا جمالزاده؛ محمود رضا آقامعالی؛ اسداله محمدی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 282-290

چکیده
  مطالعات قبلی نشان می‎دهند که تیازولیدینون و مشتقات آن دارای فعالیت‏های بیولوژیکی بسیار جالب و متنوعی از جمله فعالیت‏های آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی می‎باشند. در این مطالعه، اثر سمیت و مهاری مشتق 5- (2, 4- بیس (4- اتوکسی فنیل آزو )- 3-هیدروکسی بنزیلیدین)- 2, 4 تیازولیدینون (TZD-OCH2CH3) بر بیان نیتریک اکسید سنتاز القاییiNOS) ) تحریک شده با g/mlµ ...  بیشتر