بیوتکنولوژی
1. اهمیت کروموزوم 4 در کنترل ژنتیکی صفات مرتبط با سنبله در جو

زینب تقی زاده؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ حسینعلی فلاحی؛ مهناز کاتوزی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 175-185

چکیده
  به منظور مکان‌یابی QTL‌های کنترل کننده صفات مربوط به سنبله جمعیتی شامل 103 خانواده جو حاصل از تلاقی ارقام بادیا × کویر به مدت دو سال (95-1393) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبدکاووس در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. صفات مورد بررسی شامل تعداد دانه در سنبله، طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، وزن کل سنبله، تعداد کل ...  بیشتر